REGULAMIN

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW

§ 1. Rezerwacja
1. Rezerwację można dokonywać pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
2. Klient uzgadnia telefonicznie lub pocztą szczegóły co do terminu oraz ceny wykonania usługi tym samym dokonując wstępnej rezerwacji apartamentu.
3. Następnie Klient otrzyma e-mailem potwierdzenie wstępnej rezerwacji z opisem rezerwacji oraz danymi do dokonania wpłaty rezerwacyjnej. Klient jest zobowiązany w przeciągu 2 dni (jeśli nie ustalono inaczej ) wpłacić zadatek w wysokości 30% kosztu całkowitego pobytu, na podane konto bankowe. Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zadatku może spowodować anulowanie wstępnej rezerwacji.
4. Dokonanie wpłaty zadatku jest równoznaczne ze znajomością regulaminu wynajmu apartamentu obowiązującego oraz jego akceptacją.
5. Po otrzymaniu wpłaty Biuro e-mailem potwierdzi wpłatę oraz przyjęcie rezerwacji końcowej.
6. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaci najdalej w dniu przyjazdu przelewem na konto lub gotówką w biurze.

§ 2. Przyjazd i wyjazd Klienta
1. Przyjazd Klienta do apartamentu może nastąpić od godziny 14.00 w pierwszym dniu jego pobytu, natomiast wyjazd w ostatni dzień pobytu do godz. 10.00.
2. W miarę możliwości można uzgodnić inny termin przyjazdu i wyjazdu. 
3. Klient odbiera klucze w zarezerwowanym mieszkaniu, po wcześniejszym dopełnieniu wszelkich formalności oraz sprawdzeniu stanu zastanego.
4. Odbiór kluczy przez Biuro do apartamentu od Klienta ma zawsze miejsce w lokalu w ostatni dzień jego pobytu.
5. Za zgubienie kluczy do apartamentu Klient ponosi opłatę w wysokości 100 złotych.

§ 3. Pobyt Klienta
1. Biuro ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Klienta w apartamencie.
2. W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.
3. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Biuro zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązane do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
4. Klient zobowiązany jest do utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient. Jeżeli w trakcie pobytu Klienta dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu zobowiązany jest do pokrycia strat.
5. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie.
6. We wszystkich apartamentach zabrania się palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych oraz pobytu ze zwierzętami.

§ 4. Anulacja rezerwacji
1. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi Biuro poprzez pocztę elektroniczną.
2. W przypadku anulacji do 30 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty operacyjne w wysokości 200 zł. W przypadku anulacji do 14 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty wpłaconego zadatku. Przy anulacji poniżej 14 dni przed ustalonym terminem przyjazdu, Klient ponosi koszty w wysokości 50 % wartości zamówienia. Przy anulacji w dniu przyjazdu lub przy braku anulacji, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie.
3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż był planowany Biuro nie zwraca wniesionych opłat za niewykorzystany termin pobytu.
4. Nie ma możliwości by w miejsce gości, którzy wyjadą wcześniej niż planowany pobyt skorzystały osoby trzecie.

§ 5. Ceny
1. Cena podana przy każdym apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę, bez względu na liczbę przebywających w nim osób, nie większą niż jest to przewidziane dla danego apartamentu.
2. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media o ile nie jest to zużycie w wyraźnym stopniu nadmierne.
3. Cena za wynajem apartamentu nie obejmuje opłaty klimatycznej tj. 4 zł za osobę za dobę pobytu, która jest płatna w dzień przyjazdu oraz opłata serwisowa w wys. 150 zł ( sprzątanie końcowe apartamentu oraz pranie pościeli )
4. Dodatkowa wymiana pościeli lub ręczników dokonywana jest na życzenie Klienta za dodatkową opłatą.

§ 6. Ochrona danych osobowych
Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biuro na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm) w zakresie niezbędnym do realizacji rezerwacji oraz oświadcza jednocześnie, że został poinformowany o prawie wglądu w treść swoich danych i ich poprawiania.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za drogocenne rzeczy, pieniądze i dokumenty pozostawione w apartamencie, a także za ewentualne uszkodzenia samochodu na miejscu parkingowym.
2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Klienta zostaną odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Biuro przechowa przedmioty przez okres trzech miesięcy, a następnie przekaże je na cele charytatywne.